Hợp tác thân thiện – Phát triển bền vững
Hotline: 0932326800 | 0912727678

Ống cao su

Ống cao su dẫn xăng E5

Ống cao su dẫn xăng E5
Xăng E5 đã bắt đầu được sử dụng thay thế cho xăng A92 và A95 ở một số tỉnh miềnChi Tiết

Ống cao su

Ống cao su
Ống cao su thường được sử dụng dùng để truyền dẫn các chất lỏng, khí. Ống cao su lớn thìChi Tiết

Ống cao su xốp

Ống cao su xốp
Ống cao su xốp thông thường có một số mục đích sử dụng như sau: 1. Ống xốp bảo ônChi Tiết

Ống cao su chịu dầu

Ống cao su chịu dầu
Ống cao su thường được sử dụng dùng để truyền dẫn các chất lỏng, khí. Ống cao su lớn thìChi Tiết

Ống cao su chịu áp lực

Ống cao su chịu áp lực
Ống cao su thường được sử dụng dùng để truyền dẫn các chất lỏng, khí. Ống cao su chịu ápChi Tiết

Ống cao su chịu hóa chất

Ống cao su chịu hóa chất
Ống cao su thường được sử dụng dùng để truyền dẫn các chất lỏng, khí. Ống cao su lớn thìChi Tiết

Ống cao su bố vải

Ống cao su bố vải
Ống cao su thường được sử dụng dùng để truyền dẫn các chất lỏng, khí. Ống cao su lớn thìChi Tiết

Ống cao su thực phẩm silicone

Ống cao su thực phẩm silicone
Nguyên liệu cao su Silicone thường được dùng để sản xuất các sản phẩm liên quan đến an toàn vệChi Tiết

Ống cao su chịu nhiệt silicone

Ống cao su chịu nhiệt silicone
Khả năng chịu nhiệt của silicone lên tới 300°C. Vì thế ống cao su chịu nhiệt silicone thường được dùngChi Tiết

Ống cao su y tế silicone

Ống cao su y tế silicone
Nguyên liệu cao su Silicone thường được dùng để sản xuất các sản phẩm liên quan đến an toàn vệChi Tiết

Công ty cổ phần ứng dụng và triển khai công nghệ ADT

Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì
134000 Hà Nội, VPĐD: Số 11, Ngõ 162, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân
Phone: 0932326800
Secondary phone: 0912727678
Fax: 04 35573270
Email: adt@adtvietnam.vn