Chúng tôi cung cấp GEL XỬ LÝ NƯỚC THẢI PG-170 dùng cho các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải khu công nghiệp.

Ưu điểm của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp MBBR – PVA GEL

  • Mật độ vi sinh vật xử lý trên một đơn vị thể tích cao: Mật độ vi sinh vật xử lý trên một đơn vị thể tích cao hơn so với hệ thống xử lý bằng phương pháp bùn hoạt tính lơ lửng, vì vậy tải trọng hữu cơ của bể PVA Gel cao hơn.
  • Chủng loại vi sinh vật xử lý đặc trưng: Lớp màng biofilm phát triển tùy thuộc vào loại chất hữu cơ và tải trọng hữu cơ trong bể xử lý.
  • Hiệu quả xử lý cao.
  • Tiết kiệm diện tích xây dựng: diện tích xây dựng của PVA Gel nhỏ hơn so với hệ thống xử lý nước thải hiếu khí đối với nước thải đô thị và công nghiệp.
  • Dễ dàng vận hành.
  • Điều kiện tải trọng cao: Mật độ vi sinh vật trong lớp màng biofilm rất cao, do đó tải trọng hữu cơ trong bể PVA Gel rất cao.

Ứng dụng: Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải dệt sợi, chế biến thực phẩm…

– Xử lý BOD

– Xử lý nito hóa/khử nito

– Xử lý khử nito

– Xử lý nito hóa

Tên sản phẩm : GEL XỬ LÝ NƯỚC THẢI PG-170
Quy cách: PG170
Nhà sản xuất: KURARAY
Nguồn gốc : JAPAN
ĐVT: Lít
Đơn giá: 405.000đ/ Lít

GEL XỬ LÝ NƯỚC THẢI PG-170